Inne kamery

Kamera WG - skrzyżowanie ul. Zielonej z ul. Kościuszki

Świnna - kierunek Żywiec

Żabnica - Kościół

Juszczyna - Trzebinia ul. Widokowa

Schronisko PTTK na Hali Rysianka (widok w kierunku Tatr)

Widok na Gminę Węgierska Górka