Mariusz Kąkol wraz z Tomkiem Ficoniem opowiadają o Przysiółku Ficońka w Cięcinie.